"Det är tungt men jag klarar av det"

Nästa

Barnfadder
Östtimor

  • Plan har arbetat här sedan 2001.
  • I landet finns 8 523 fadderbarn, varav 434 har en fadder i Sverige.

Samarbetspartner

  • Sida