Autogiro

Genom att välja att betala ditt bidrag via autogiro hjälper du inte bara oss att hålla nere våra administrativa kostnader, du gör även en insats för miljön. 

I dag betalar en stor andel av Plans faddrar sitt bidrag via autogiro – de slipper därmed krångliga OCR-nummer, men det bästa är att det inte kostar Plan Sverige ett enda öre. Vilket betyder att vi kan skicka mer pengar till Plans programländer.

Bidragsavierna resulterar dessutom årligen i att 2,6 ton papper skickas ut i form av kuvert och avier. Genom att anmäla autogiro gör du därmed även en insats för miljön.

Skriv ut och skicka in autogiroanmälan idag!

För mer information om autogiroanmälan eller betalningsrutiner, mejla Plans ekonomiavdelning eller ring tel 08-58 77 55 00.

Gör så här:

Plan Sverige
SVARSPOST
121250100
120 11 Stockholm

  • Kuvertet behöver inte frankeras då Plan Sverige betalar portot.