Bli Flickafadder

Tack för att du vill bli Flickafadder! Efter att vi har fått in dina uppgifter kommer vi att skicka en välkomstmapp till dig. Där finns information om betalning och om de projekt du stödjer.

  • Stödet går till projekt vars mål är att minska det sociala tryck som gör att flickors rättigheter ignoreras.
  • Fadderskapet kan avbrytas när du vill.
  • Har du frågor om fadderskapet? Hör av dig på fadder@plansverige.org eller 0771-32 33 37.

Visste du att du kan göra skatteavdrag för gåvor och fadderskap? Genom nya skatteregler från 2012 kan du ge mer! Ge minst 2000 kr per år och minst 200 kr per gång så får du 25 % i skattereduktion.

Exempel: 
Gåvobelopp    Skattereduktion    Din kostnad            
 200 kr/mån      50 kr/mån                150 kr/mån

Fadderskapet
Visst du att du får 25% tillbaka i skattereduktion när du ger minst 200kr/mån eller minst 2000kr/år?Läs mer
Kontaktinformation
Person
Företag *