Bli Katastroffadder

Tack för att du vill bli Katastroffadder! Ofta är det barn som drabbas värst i en katastrof och Plan arbetar långsiktigt för att drabbade familjer ska få grundläggande behov tillgodosedda.

Efter att vi har fått in dina uppgifter kommer vi att skicka en välkomstmapp till dig. Där finns information om betalning och hur ditt bidrag kommer att användas. Stödet går till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan bedriver.

  • Stödet går dit det behövs bäst och inte till ett specifikt land.
  • Fadderskapet kan avbrytas när du vill.
  • Har du frågor om fadderskapet? Hör av dig på fadder@plansverige.org eller 0771-32 33 37.

Visste du att du kan göra skatteavdrag för gåvor och fadderskap? Genom nya skatteregler från 2012 kan du ge mer! Ge minst 2000 kr per år och minst 200 kr per gång så får du 25 % i skattereduktion.

Exempel: 
Gåvobelopp
    Skattereduktion    Din kostnad                  
200 kr/mån      50 kr/mån               150 kr/mån

Fadderskapet
Visst du att du får 25% tillbaka i skattereduktion när du ger minst 200kr/mån eller minst 2000kr/år?Läs mer
Kontaktinformation
Person
Företag *