Minoritetsfadder

Som Minoritetsfadder i Plan
 • förbättrar du villkoren för några av världens mest utsatta barn.
 • stöder du arbetet för att minska diskrimineringen mot minoritetsbefolkningar.
 • bidrar du till att fler barn får ett födelsebevis och får tillgång till vård och utbildning.
Bli minoritetsfadder
Antal projekt
Minoritetsfadder
4
Antal faddrar
952
Områden
Asien: 100%

Här är spädbarnsdödligheten hög

Nästa

Minoritetsfadder
Filippinerna

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

Samarbetspartner

 • Svenska postkodlotteriet

Kvinnorna har mycket lågt inflytande i byarna

I provinsen Bokeo i Laos bor många olika etniska grupper tillsammans och alla har sitt eget språk och sin egen kultur. De lever i mycket avlägsna och isolerade områden i bergen och flera av byarna kan bara nås genom flera timmars vandring.

 • Få barn får möjlighet att börja grundskolan och många barn är undernärda.
 • Kvinnorna saknar inflytande och 98 av byledarna är män.
 • Få familjer har tillgång till rent vatten och bara några enstaka byar har latriner
Föregående

Minoritetsfadder
Laos

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

"Tidigare bodde vi på Koh Chang"

Nästa

Minoritetsfadder
Thailand

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

Samarbetspartner

 • Sida
 • Svenska postkodlotteriet

Barnen lever i extrem fattigdom

Nästa

Minoritetsfadder
Pakistan

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.