Minoritetsfadder

Som Minoritetsfadder i Plan
 • förbättrar du villkoren för några av världens mest utsatta barn.
 • stöder du arbetet för att minska diskrimineringen mot minoritetsbefolkningar.
 • bidrar du till att fler barn får ett födelsebevis och får tillgång till vård och utbildning.
Bli minoritetsfadder
Antal projekt
Minoritetsfadder
4
Antal faddrar
952
Områden
Asien: 100%

Här är spädbarnsdödligheten hög

Nästa

Minoritetsfadder
Filippinerna

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

Samarbetspartner

 • Svenska postkodlotteriet

De flesta flickor är bara 15 år när de gifter sig

Nästa

Minoritetsfadder
Laos

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

Barnen lever statslösa - helt utan rättigheter

Mokenfolket, även kallat havsfolket, är en etnisk grupp som har en nomadisk och sjöbaserad kultur. De flesta har numera permanenta bostäder på land men de tillbringar fortfarande mycket tid till havs och kommer i land väldigt oregelbundet. Mokenfolket är statslösa vilket gör det svårt för dem att hävda sina rättigheter.

 • Många barn saknar födelsebevis och därmed tillgång till utbildning.
 • Tillgången till hälso- och sjukvård är mycket begränsad.
 • Barnen måste från unga år bidra till familjens försörjning och de arbetar ofta under slavliknande förhållanden eller utnyttjas sexuellt.
Föregående

Minoritetsfadder
Thailand

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.

Samarbetspartner

 • Sida
 • Svenska postkodlotteriet

Barnen lever i extrem fattigdom

Nästa

Minoritetsfadder
Pakistan

 • Plan har haft Minoritetsfaddrar sedan 2008.
 • I Sverige finns 952 Minoritetsfaddrar.