alt text

Plans ungdomsråd

2001 startade Plans Ungdomsråd (PUR) efter inspiration från Barnparlamentet i Indien. Idag består PUR av 14 ungdomar mellan 13 och18 år från hela Sverige.


PUR:s största fokus ligger på att vara rådgivande och inspirationsgivande till Plan i frågor som rör och berör barn och ungdomar, och på så sätt hjälpa Plan Sverige att se på olika frågor ur ungdomars perspektiv. PUR arbetar även med att sprida kunskap om Barnkonventionen och barn och ungas delaktighet och inflytande.

Alla i ungdomsrådet har olika uppgifter. Några arbetar med Plans tidning, andra med sociala medier, aktiviteter kring barns rättigheter eller i samarbeten med internationella ungdomsgrupper. Eftersom ett av målen med PUR är att ha inflytande har PUR sedan flera år tillbaka även en representant och en observatör i Plan Sveriges styrelse. PUR har även en representant i Plans globala ungdomsgrupp Youth Steering Comittee.

...

Om cookies