Nyheter

Plan medverkar på Global Child Forum

Idag hålls den årliga konferensen Global Child Forum på slottet i Stockholm. Konferensen syftar till att skapa en mötesplats för ledande företag och organisationer i världen där fokus ligger på hur man på bästa sätt kan samarbeta för att stärka barns rättigheter.

Under konferensen lyfts flera projekt för att uppmärksamma det arbete som redan görs och för att inspirera företag och ledare till nya samarbeten. Plan Internationals VD, Nigel Chapman,  medverkar på konferensen för att berätta om Plans samarbete med Nike Foundation och The Girl Declaration.

Snabb information krävs för att minska Ebola-epidemin

Att snabbt informera allmänheten om hur de kan skydda sig är avgörande för att minska spridningen av Ebola anser den internationella barnrättsorganisationen Plan.

När viruset nu sprider sig i Västafrika måste människor snabbt göras medvetna om vad de kan göra för att skydda sig mot det dödliga viruset.
- Vi kämpar mot klockan när det gäller det Ebolaviruset. Relevant och förebyggande information kan rädda liv, säger Olle Castell, rådgivare för katastrofsamordning för Plan Sverige och fortsätter:

Ebolaepidemin i Guinea riskerar att bli en regional kris

Familj och vänner i Forest Guinea lyssnar på hälsoinformation om Ebola från nationell radio.

Den uppmärksammade Ebolaepidemin i Guinea riskerar att bli en regional hälsokris och sätter flera länder i fara.  I regionen Forest Guinea har det uppkommit 59 dödsfall av det våldsamma viruset som orsakar bland annat inre blödningar. Regionen gränsar till Liberia och Sierra Leone och åtgärden tas nu för att hindra viruset för att spridas.

Plan inleder samarbete med CBRE för att hjälpa 135 000 barn i Sierra Leone

Sierra leone

CBRE, väldens största företag inom fastighetsrådgivning har ingått ett samarbete med Plan International. Ett treårigt investeringsprogram på 7,4 miljoner euro har satts igång för att skapa möjligheten för över 135 000 barn att gå i skolan. 

Nyheter om ditt fadderskap

Varje månad skickar Plan ut ett nyhetsbrev till våra faddrar med information om vad som händer i våra programländer, aktuella kampanjer och events, faddernyheter och mycket mera. Skicka ditt faddernummer och e-postadress till fadder@plansverige.org och skriv ”Nyhetsbrev” på ämnesraden, så får du Plans nyhetsbrev en gång i månaden.

Plan Sverige ska ut på skolturné!

I kommande veckan ger sig Plan Sverige ut på vägarna och under våren kommer Kristin och Vera besöka gymnasieskolor över hela Sverige. Workshops kommer att hållas om Plan Sveriges arbete och kring barns rättigheter.

Platser vi besöker:
v. 10 – Västerås
v. 12 – Linköping
v. 13 – Skåne
v. 14 – Göteborg
v. 15 – Sundsvall
v. 17 – Katrineholm/Västerås
v. 18 – Örebro/Karlstad

Skolor i Stockholm besöks kontinuerligt under hela våren.

Plan Sverige får 16 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Under torsdagskvällen samlades PostkodLotteriets förmånstagare för årets utdelning där 49 organisationer fick dela på överskottet på över 1, 1 miljarder kronor. För Plans del blev årets utdelning hela16 miljoner kronor.

- Vi är väldigt glada för årets utdelning. Postkodlotteriets stöd är mycket viktigt för vår verksamhet och gör det möjligt för oss att hela tiden utveckla vårt arbete för barn, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Plan är redo för PostkodLotteriets årliga utdelning

postkod bild

På torsdag är det dags för Svenska PostkodLotteriets utdelning och Plan Sverige är på plats tillsammans med 43 andra ideella organisationer som alla kämpar för en bättre värld.

Plan har genom tiderna tagit del av PostkodLotteriets utdelning som har hjälpt till att stödja Plans projekt runtom i världen. Förra året tog vi emot hela 22 miljoner kronor och med hjälp av stödet har vi aktivt arbetat med olika projekt vars syfte varit att främja barns utveckling och rättigheter.

Barns rättigheter måste tydliggöras i biståndet

Plan Sverige välkomnar att regeringen, genom den Biståndspolitiska plattformen, vill skapa tydliga riktlinjer för svenskt bistånd. Vi delar mycket i förslaget men vår allvarligaste kritik handlar om att ett övergripande barnperspektiv helt saknas. Eftersom plattformen har som mål att redogöra för de principer och värderingar som ska vägleda svenskt bistånd ser Plan Sverige allvarligt på att barn som rättighetsbärare och aktörer för utveckling inte finns med.

Tack för att du sparar med hjärtat!

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond investerar du inte enbart i din egen framtid – du kan också vara med och bidra till att stödja vårt arbete för och med barn.Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad.

Sidor