Plans ungdomsråd

PUR, Plans ungdomsråd, fungerar som rådgivare och inspirationsgivare för Plan Sverige och består av cirka 10 ungdomar mellan 13 och 18 år.

Ungdomsrådet har även en representant och en observatör i Plan Sveriges styrelse.

Alla i ungdomsrådet har olika uppgifter. Några arbetar med Plans tidning, andra med hemsidan eller aktiviteter kring barns rättigheter.

Du kan följa medlemmarna på bloggen pur.plansverige.org

Medlemmarna i ungdomsrådet arbetar också för att öka kunskapen om barnkonventionen i Sverige, och erbjuder utbildningar för skolor och arbetsplatser. Om du är intresserad av en skräddarsydd utbildning för just din skola, klass eller arbetsplats är du välkommen att mejla ungdomsradet@plansverige.org eller ringa 08-58 77 55 00. Det är vi som är PUR