Möt skolans jämställdhetshjältar

I vissa delar i Laos är synen på flickor och pojkars olika roller mycket snäv. Pojkar prioriteras över flickor när det kommer till utbildning och flickor och kvinnor tvingas ta hela ansvaret för hushållsarbetet. Våld mot flickor och kvinnor, i och utanför hemmet, ses som normalt. Också barnäktenskap accepteras. Men i en högstadieskola i norra Laos pågår ett arbete för att befria barnen från de begränsande könsnormerna och göra skolan säkrare för flickor.