Gatorna i Ugandas huvudstad Kampala är långt ifrån säkra för unga tjejer, särskilt inte om kvällarna då de dåligt upplysta gatorna många gånger innebär fara. Risken att bli utsatt för mäns övergrepp, hot eller våld är stor. Faridah, 18 år, vägrar att låta rädslan styra hennes liv och kämpar tillsammans med andra unga tjejer för att göra sin stad säkrare.