Flickorna som stoppar könsstympning

Könsstympning är inte bara ett grovt våld mot flickor, de som utsätts drabbas också ofta av smärtsamma komplikationer som de måste leva med livet ut. “The Uncut Girls Club” består av 50 flickor från Bona Zuria-distriktet i Etiopien och är ett initiativ som stöttas av Plan International. Flickorna diskuterar vilka effekter könsstympning har på deras liv och hur de genom utbildning kan få stopp på traditionen – här är några av deras berättelser.