Lucky bryter tabun kring mens

Mens är ett skamfyllt och tabubelagt ämne i Bangladesh. Få tjejer – och ännu färre män – väljer att prata om det och många är obekväma med att köpa mensskydd. Men med butiken Sani-Mart underlättar Lucky för tjejer att sköta sin hygien när de har mens och på så sätt gå kvar i skolan.