Sedan augusti 2017 har 700 000 människor från minoritetsgruppen rohingya flytt över gränsen från Myanmar till Bangladesh. Mer än hälften av dem är barn. Plan International ger nödhjälp och arbetar för att barnen ska vara trygga och kunna fortsätta gå i skolan.

Just nu pågår monsunperioden i Bangladesh och flyktingarna är sårbara för jordskred, översvämningar och stormar. Plan International arbetar bland annat för att lärare och elever ska veta hur de ska agera vid en katastrof.