Ett år har gått sedan våldsamheter i Myanmar tvingade den muslimska minoriteten rohingyer att fly för sina liv till Bangladesh. Livet i de olika flyktinglägren är hårt – inte minst för flickorna. De isoleras från samhället och upplever att de sällan eller aldrig får fatta några beslut som rör de själva. Men det finns hopp. Genom de så kallade “trygga platser” som Plan International skapat har flera flickor funnit varandra och bildat starka vänskapsband.