Efter våldsamheter 2012 och igen sommaren 2017 har hundratusentals från den muslimska minoriteten rohingyer flytt Myanmar. De som är kvar står inför stora utmaningar. Många är förbjudna att röra sig fritt och har begränsad tillgång till vård, skola och jobb. Därför har Plan International Sverige startat ett projekt med stöd av Sida, där barn och unga får möjlighet till utbildning – och där fredsbyggande står på schemat.

I delstaten Rakhine i västra Myanmar är spänningarna mellan buddister och muslimer påtagliga sedan en väpnad muslimsk grupp slog till mot polisstationer i augusti 2017. Militären svarade med brutalt våld mot den muslimska minoritetsgruppen rohingyer och 700 000 människor flydde över gränsen till Bangladesh. Men konflikten är inte ny, den har pågått i decennier och hundratusentals rohingyer har flytt vid tidigare våldsutbrott. Rohingyer har i de flesta fall inga id-handlingar och räknas inte som medborgare i Myanmar. Att arbeta med konflikthantering och fredsbyggande i den miljön är komplicerat, men det finns öppningar.