Kriget i Syrien har nu pågått i tio år. Halva landets befolkning har under den tiden tvingats lämna sina hem*. Vi arbetar inte inne i Syrien, men vi arbetar med de flyktingar som kommer till grannländerna. 1,5 miljon människor från Syrien beräknas ha flytt till Libanon, drygt hälften av dem är barn.

Befolkningen i Libanon, som till ytan är lika stort som Skåne, har ökat från 4,5 miljoner till närmare 7 miljoner på bara några år.Nio av tio syriska flyktingar i Libanon lever i extrem fattigdom** och hälften har osäker tillgång till mat. Coronapandemin har gjort situationen tuffare för många familjer och det har blivit svårare för barn att få utbildning. Vissa familjer har inte råd att låta barnen gå i skolan och vissa barn kan inte ta del av distansundervisning för att de saknar tillgång till internet.

För att klara vardagen blir många familjer på flykt beroende av att barnen kan bidra till försörjningen. Barn tvingas arbeta inom jordbruket, på fabriker eller med gatuförsäljning mitt i trafiken. De mest utsatta barnen riskerar att utnyttjas i prostitution, bli offer för människohandel eller rekryteras av väpnade grupper. Många flickor isoleras i hemmen för att sköta hushållsarbete. När de inte går i skolan får de också svårare att själva kunna påverka sina liv. Unga flickor gifts bort för att någon annan ska få ansvar för dem, eller för att familjen får betalt för sin dotter. Flickor som har tvingats gifta sig tidigt är särskilt utsatta för våld.

*Sverige för UNHCR, 2021
**UNHCR,2021