Kriget i Syrien är inne på sitt åttonde år. Vi arbetar inte inne i Syrien, men vi arbetar med de flyktingar som kommer till grannländerna. De senaste åren har till exempel ungefär en miljon syrier tvingats fly till Libanon. Mer än hälften av dem är barn.

Befolkningen i Libanon, som till ytan är lika stort som Skåne, har ökat från 4,5 miljoner till 6 miljoner på bara några år. Sex av tio flyktingar lever i extrem fattigdom.* I Libanon går bara hälften av flyktingarna i skolan och siffran är ännu lägre i Jordanien.

För att klara vardagen blir många familjer på flykt beroende av att barnen kan bidra till försörjningen. Barn tvingas arbeta inom jordbruket, på fabriker eller med gatuförsäljning mitt i trafiken. De mest utsatta barnen riskerar att utnyttjas i prostitution, bli offer för människohandel eller rekryteras av väpnade grupper. Många flickor isoleras i hemmen för att sköta hushållsarbete. När de inte går i skolan får de också svårare att själva kunna påverka sina liv. Unga flickor gifts bort för att någon annan ska få ansvar för dem, eller för att familjen får betalt för sin dotter. Flickor som har tvingats gifta sig tidigt är särskilt utsatta för våld.

*UNHCR,2017