Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Global Hungerkris

Miljontals Barn drabbas.


Swisha nu

Världen är mitt i en fruktansvärd hungerkris. Från Somalia till Haiti är hunger ett växande problem och enligt FN:s livsmedelsprogram saknar över 811 miljoner människor i världen tillräckligt med mat.

 

 

811 miljoner

människor i världen saknar tillräckligt med mat. *

45 miljoner

barn lider av den allvarligaste formen av undernäring.**

26 miljoner

barn under fem år är så undernärda att de riskerar att dö.***

Barns liv är i fara – swisha ditt stöd nu!

Plan International finns på plats för att skydda barnen. Ditt bidrag går till akuta livräddande insatser som mat och rent vatten.

Så här drabbas barn av svält:

  • För små barn kan undernäring snabbt leda till döden
  • De livshotande skadorna drabbar inre organ, framförallt hjärnan
  • Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år finns skadorna kvar i hjärnan under resten av livet

Din gåva används alltid där den behövs mest just nu.

6 770

kr insamlat
Mål: 30 000 kr
Belopp Minsta belopp 50 kr

Genom att gå vidare bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Godkänn i Swish-appen

Öppna Swish på din mobil och följ anvisningarna.

swish logo

 

Tack för ditt bidrag, din insats räddar liv!

Läs mer om hur vi jobbar för att förändra flickors framtid här.

Det som framför allt orsakar hunger globalt är konflikter, men ekonomisk instabilitet, extremväder och begränsad tillgång till humanitärt stöd bidrar också. Coronapandemin och kriget i Ukraina har förvärrat situationen ytterligare.

Barn drabbas hårt av kriser och hungerkrisen är inget undantag. 45 miljoner barn lider av den allvarligaste formen av undernäring och över tre miljoner barn dör varje år på grund av undernäring och brist på rent vatten.

Precis som i andra kriser drabbas barn hårt och flickor hårdast. Flickor äter ofta sist och minst. När familjer inte har möjlighet att mätta alla barn riskerar också flickor att giftas bort. När familjer ska hantera den svåra situationen kan skyddet av barn försämras och problemen kan bli akuta. Till exempel ökar risken för att flickor ska tas ur skolan, giftas bort och bli gravida.

Om inte de humanitära insatserna förstärks kan hundratusentals människor svälta ihjäl varje dag. I många av de värst drabbade länderna arbetar vi med bland annat kontantstöd, utdelning av mat och skydd av barn.

Rehema: “Jag går till skolan utan att ha ätit något”.

Rehema i Kenya måste lägga mycket tid på att hjälpa sin mamma få tag på mat och vatten. Hon kan oftast gå till skolan men vägen dit är tuff och väl där gör hungern att hon har svårt att koncentrera sig. Dessutom saknar hon ofta skolpeng och skickas hem.

“Det känns hemskt att se mina barn lida. Jag har varken råd med mat eller skolavgifter”, berättar Rehemas mamma Dhahabu.

Torkan på Afrikas horn får allvarliga konsekvenser för barn och särskilt flickor. Många barn tvingas stanna hemma från skolan på grund av hunger. Andra måste flytta med familjen för att hitta betesmarker och vatten till boskapen. Flickor och kvinnor tvingas lägga mycket tid på att hitta mat och ved eller gå långa sträckor och köa för vatten. “För många flickor är livet svårt nu”, säger Rehema.

ETT LIVSVIKTIGT FADDERSKAP

Som Katastroffader gör du det möjligt för oss att stötta de som behöver det som mest, där läget är akut. Just nu fokuserar vi extra mycket på barn och familjer som drabbas av hungersnöden på Afrikas horn. Det behövs mer resurser nu. Annars dör fler barn. Som fadder bidrar du till en långsiktig förändring både före, under och efter en katastrof.

Ditt bidrag kan rädda liv!

bli fadder

Så här drabbas barn av svält:

  • För små barn kan undernäring snabbt leda till döden
  • De livshotande skadorna drabbar inre organ, framförallt hjärnan
  • Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år kan hjärnskadorna bli permanenta

Så här arbetar Plan international:

  • Vi ser till att barn får näringsrik mat i skolan
  • Vi delar ut mat- och hygienkit
  • Vi ser till att de mest utsatta barnen får näringstillskott
  • Vi delar ut torktoleranta frön till familjer