Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Global Hungerkris

Miljontals Barn svälter


Swisha nu

Världen är mitt uppe i en fruktansvärd hungerkris. Barn dör nu. I länder som Sudan, Somalia och Haiti är hungerkrisen akut och ett växande problem. Över 811 miljoner människor i världen saknar tillräckligt med mat. Barn drabbas hårt av kriser och hungerkrisen är inget undantag. För varje dag som går blir det värre – vi måste agera nu!

811 miljoner

människor i världen saknar tillräckligt med mat. *

45 miljoner

barn lider av den allvarligaste formen av undernäring.**

26 miljoner

barn under fem år är så undernärda att de riskerar att dö.***

ETT LIVSVIKTIGT FADDERSKAP

Som Katastroffader gör du det möjligt för oss att stötta de som behöver det som mest, där läget är akut. Just nu fokuserar vi extra mycket på barn och familjer som drabbas av hungersnöden på Afrikas horn. Det behövs mer resurser nu. Annars dör fler barn. Som fadder bidrar du till en långsiktig förändring både före, under och efter en katastrof.

Ditt bidrag kan rädda liv!

bli katastroffadder

Varför befinner vi oss i en global hungerkris?

Hunger beror på flera saker som ofta hör ihop och förstärker varandra. Det som framför allt orsakar hunger globalt är konflikter och hot om våld, klimatförändringar, ekonomisk instabilitet och begränsad tillgång till humanitära insatser. Effekterna av pandemin och krisen i Ukraina har förvärrat situationen ytterligare. Extremväder som torka blir allt vanligare, det driver på hungerkrisen på ett sätt som saknar motstycke. I många länder torkar grödorna och boskapen dör när regn uteblir år efter år.

Om inte de humanitära insatserna förstärks kan hundratusentals människor svälta ihjäl varje dag. I många av de värst drabbade länderna arbetar vi med bland annat kontantstöd, utdelning av mat och skydd av barn.

Flickor särskilt utsatta

Precis som i andra kriser drabbas barn hårt och flickor är särskilt utsatta. Flickor äter ofta sist och minst. Vi får rapporter om att barnäktenskap ökar på vissa platser där hungern är som värst. Att gifta bort en dotter ger familjen en mun mindre att mätta och vissa familjer ser inte att de har något val. I kriser som den här ökar även barnarbete, sexuellt våld och oönskade graviditeter. Där vi vet att komplikationer vid graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år världen över.

Rehema: “Jag går till skolan utan att ha ätit något”.

Rehema i Kenya måste lägga mycket tid på att hjälpa sin mamma få tag på mat och vatten. Hon kan oftast gå till skolan men vägen dit är tuff och väl där gör hungern att hon har svårt att koncentrera sig. Dessutom saknar hon ofta skolpeng och skickas hem.

“Det känns hemskt att se mina barn lida. Jag har varken råd med mat eller skolavgifter”, berättar Rehemas mamma Dhahabu.

Torkan på Afrikas horn får allvarliga konsekvenser för barn och särskilt flickor. Många barn tvingas stanna hemma från skolan på grund av hunger. Andra måste flytta med familjen för att hitta betesmarker och vatten till boskapen. Flickor och kvinnor tvingas lägga mycket tid på att hitta mat och ved eller gå långa sträckor och köa för vatten. “För många flickor är livet svårt nu”, säger Rehema.

Barns liv är i fara – swisha din gåva nu!

Plan International finns på plats för att skydda barnen. Ditt bidrag går till akuta livräddande insatser som mat och rent vatten.

Så här drabbas barn av svält:

 • För små barn kan undernäring snabbt leda till döden
 • De livshotande skadorna drabbar inre organ, framförallt hjärnan
 • Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år finns skadorna kvar i hjärnan under resten av livet

Din gåva används alltid där den behövs mest just nu.

143 050

kr insamlat
Mål: 200 000 kr
Belopp
Minsta belopp 50 kr

Genom att gå vidare bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Godkänn i Swish-appen

Öppna Swish på din mobil och följ anvisningarna.

swish logo

 

Tack för ditt bidrag, din insats räddar liv!

Läs mer om hur vi jobbar för att förändra flickors framtid här.

Så här drabbas barn av svält:

 • För små barn kan undernäring snabbt leda till döden.
 • De livshotande skadorna drabbar inre organ, framförallt hjärnan.
 • Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år kan hjärnskadorna bli permanenta.

Vad gör Plan International?

 • Vi skalar nu snabbt upp arbetet för att möta den enorma hungerkrisen.
 • Vi ger barn, unga och deras familjer livsviktig näring eller pengar att köpa mat för.
 • Vi ser till att barn får mat i skolan.
 • Vi stöttar familjer att hålla grödor och boskap vid liv.
 • Vi ser till att de mest utsatta barnen får näringstillskott så som nötkräm.
 • Vi delar ut fröer som tål torka till familjer.
 • Vi arbetar för att alla barn ska vara trygga och skyddade från våld.