Sedan 2011 har den islamistiska terrorgruppen Boko Haram härjat i nordöstra Nigeria och i grannländerna kring Tchadsjön. Fler än 17,4 miljoner människor är på något sätt påverkade av terrorgruppen. Barn är särskilt utsatta. Tusentals har kidnappats och miljoner har tvingats sluta skolan.

I Nigeria, Tchad, Niger och Kamerun är fler än 2,3 miljoner människor på flykt undan terrorgruppen Boko Haram. Tusentals barn har kidnappats och tvingats in i barnäktenskap eller används som sexslavar eller barnsoldater. Barn är särskilt utsatta eftersom terrorgruppen riktat sina attacker mot skolor, Boko Haram betyder ungefär “västerländsk utbildning är förbjuden”. I enbart Nigeria har runt 10,5 miljoner barn tvingats sluta skolan. 60 procent av dem är från den norra delen av landet där Boko Haram härjar. De flesta av de här barnen har aldrig någonsin satt sin fot i skolan.

Det här gör Plan International

En viktig del av Plan Internationals arbete är därför att se till att barn får möjlighet att gå i skolan. I områden där det finns risk för attacker har vi mobila skolor som besöker eleverna några gånger i veckan. På andra håll arbetar vi för att stärka de skolor som finns, till exempel genom att bygga bra toaletter för både flickor och pojkar. Vi sätter också upp barnsäkra platser för att barn ska kunna leka tryggt och ger psykosocialt stöd och yrkesutbildning för unga.

Tusentals flickor har kidnappats, inte minst i den nordöstligaste staten Borno i Nigeria. Plan International arbetar tillsammans med flickor som har släppts eller lyckats rymma, för att återintegrera dem i samhället. Många blir diskriminerade och stigmatiserade när de återvänder hem igen. Därför arbetar vi bland annat med att ge dessa flickor psykosocialt stöd, tillgång till vård och för att ge dem möjlighet att integreras genom utbildning och yrkesträning.