Barn på flykt är en särskilt utsatt grupp – inte minst flickor och ensamkommande barn. Plan International arbetar för att barn ska skyddas från våld och få möjlighet att bearbeta vad de har varit med om. Vi arbetar med organisationer på plats i grannländerna som dygnet runt ger stöd åt barn och deras familjer.

Barnen kommer att bära med sig minnen under lång tid, därför arbetar Plan International tillsammans med lokala organisationer i Moldavien, Polen, Rumänien och Tyskland för att se till att barn och unga får stöd att bearbeta vad de har varit med om. Våra insatser fokuserar på skydd av barn, psykosocialt stöd, ekonomiskt stöd, utbildning och nödhjälp.

 

Tillsammans med lokala organisationer fokuserar vi på:


Skydd av barn

 • Vård och stöd till barn med ett särskilt fokus på flickor, unga kvinnor och ensamkommande barn.
 • Information till barn och föräldrar om risker och rättigheter.
 • Utbildning av personal och volontärer om barns skydd och jämställdhet.
 • Utdelning av mens- och hygienkit med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • Förebyggande arbete mot könsrelaterat våld.

psykosocialt stöd

 • Psykosocialt stöd till barn, unga och deras föräldrar genom professionella samtal och lekar.
 • Utbildning av personal och volontärer i psykosocialt stöd.

utbildning

 • Stöd till barn och unga att börja skolan igen i de länder där de nu befinner sig.
 • Utbildning för barn och unga i tillfälliga lokaler nära flyktingmottagningar.
 • Utdelning av skolmaterial, ryggsäckar med surfplattor, pennor, anteckningsböcker och handsprit.

kontantstöd

 • kontanter till utsatta barn och deras familjer för tre månader framåt.