Miljontals människor har flytt från Ukraina. Barn på flykt är en särskilt utsatt grupp – inte minst flickor och ensamkommande barn. Plan International arbetar för att barn ska skyddas från våld och få möjlighet att bearbeta vad de har varit med om.

Barnen kommer att bära med sig minnen under lång tid, därför arbetar Plan International tillsammans med lokala organisationer i Moldavien, Polen och Rumänien för att se till att barn och unga får stöd att bearbeta det de har varit med om.

Tillsammans med lokala organisationer ser vi till att:

  • Barn får professionellt stöd att bearbeta sina upplevelser och trauman.
  • Barn får känna trygghet på våra säkra platser.
  • Barn får tillgång till skolmaterial och får stöd att börja skolan igen i de länder där de nu befinner sig.