Utbildning är en fundamental rättighet. Men i skuggan av pågående kriser och katastrofer blir miljontals flickors och pojkars skolgång ofta avbruten. Att säkerställa en kvalitativ och säker utbildning är därför en av Plan Internationals viktigaste prioriteringar.

Skolan är för många barn en trygg plats där de får möjlighet att utvecklas och som ger stabilitet i en annars många gånger skakig tillvaro. Men under en pågående kris eller katastrof är det en stor risk att skolbyggnaderna förstörs eller måste användas till härbärge åt familjer som förlorat sina hem. Många barn tvingas då att sluta skolan och risken är stor att de aldrig återvänder till skolbänken igen, vilket gör att de riskerar att hamna i en nedåtgående spiral av fattigdom och utanförskap. Skolan ger barn en säker plats att vistas på där de kan lära och få känsla av att de kan återgå tillbaka till normala rutiner. Därför är det av största vikt att flickor och pojkar som befinner sig i en humanitär kris får möjlighet att fortsätta sin skolgång genom formell eller informell utbildning.

Med vårt program Säkra skolor ser vi till att barn och ungdomar kan fortsätta sin utbildning. Vårt arbete fokuserar på unga tjejer, eftersom det är de som drabbas hårdast vid en kris eller katastrof. Utbildning förbättrar inte bara flickornas framtidsutsikter och möjligheter att skaffa sig en oberoende försörjning, skolan innebär också en trygg plats och blir en barriär mot barnäktenskap. Programmet består av tre delar: säkra byggnader och omgivningar, katastrofhantering i skolan och utbildning i att minska de risker som uppstår vid katastrofer. Som en del i det arbetet säkerställer vi också att barnen får det psykosociala stöd de behöver för att återhämta sig från vad de varit med om. Genom att utbilda förebyggande i katastrofhantering i skolan sprids kunskapen vidare eftersom barnen tar med vad det lärt sig till resten av familjen. På sikt skapas då en medvetenhet kring säkerhet och risker i samband med en katastrof i hela samhället.