Omkring 168 miljoner barn i världen utför barnarbete, nästan hälften av dem utför arbete inom områden som räknas som extra farliga. Och de riskerar att förlora både sin barndom och möjligheten att bygga en grund för att uppfylla sina framtidsdrömmar.