Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Alice,Elliot & Vilmer – music for life

Sverige

Beskrivning

Vårt bidrag handlar om vi ÄLSKAR musik och lever för det!