Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Elsa Ekholm – Puppet

Sverige

Beskrivning

Denna låt handlar om när man har kommit till insikten att man har blivit utnyttjad av en person, som dessutom är väldigt destruktiv i ens liv, och om när man till slut har fått nog och inte längre låter den personen såra en igen.

Description

This song is about the moment when you first realise that someone has been taking advantage of you, as well as having been very destructive in your life, and the moment when you finally take a stand and make sure that that particular person never hurts you ever again.