Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

guipop – You don’t care

Sverige

she said why
I said I've had enough
she said why
I said because

cause you don't care,
if I am here or if am there,
cause you don't care,
it's like I'm made out of the air,
cause don't care.

its like you don't notice,
that I'm right here,
if I were gone I don't think you would care

What is us,
if it's only you.
what are we if it's not me and you.

she said why
I said I've had enough
she said why
I said because

cause you don't care,
if I am here or if am there,
cause you don't care,
it's like I'm made out of air,
cause don't care.

what is now,
if you're not here.
what is future if you won't be there.

I said I wish you a good life.
she said I wish that too,
but both of us knew.
that wasn’t true

cause you don't care,
if I am here or if am there,
cause you don't care,
it's like I'm made out of air,
cause don't care.

Beskrivning

jag är elva år och mitt bidrag handlar om en relation som bara handlar om den ena personen. Den andra är bara där för att. Då får den här personen som knappt är en del av sitt eget förhållande nog och bara går därifrån med ett sår för livet.

Description

I am eleven years old and my lyric is about a relationship that is only about one persons in it. The other one is just there because. then he, who nearly isn't even a part of his own relationship, walks away with a lifelong scar.