Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Isabella – Slip Away

Sverige

Beskrivning

Detta är en egenskriven låt som handlar om psykisk ohälsa och hur det kan påverka ens syn på sig själv och sin omgivning.