Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Mathilda Boman – Talk to me

Sverige

Beskrivning

En relation/vänskap där allt inte står rätt till.

Description

A complicated relationship/friendship.