Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

The light skog – Good as you are

Sverige

Beskrivning

Låten handlar om att du ska vara dig själv. Du är bra som du är!

Description

Do not try to be someone else, be yourself. You are good as you are!