”Jag är så stolt över mig själv för att jag har spelat en roll i något som kommer betyda så mycket glädje och självständighet för så många flickor.” Celia är elva år har varit en del i kampen som lett till att Honduras nu förbjuder barnäktenskap.