De unga som bekämpade Ebola

I Sierra Leone lever människor fortfarande med sviterna efter ebolautbrottet 2014, men tack vare Plan Internationals lokala ungdomsreportrar ser framtiden ljusare ut.

10 000 barn förlorade en eller båda sina föräldrar. Allt färre fick möjlighet att gå i skolan samtidigt som övergreppen mot barn ökade och tonårsgraviditeterna likaså. Matbristen, arbetslösheten och våldet tilltog fort i det redan utsatta landet som rankas 179 av 188 i FN:s index för mänsklig utveckling. Ebolautbrottet i Sierra Leone för snart tre år sedan fick förödande konsekvenser för de drabbade. Nu är landet fritt från epidemin.

I distriktet Moyamba har Plan International drivit ett projekt med stöd av Svenska Postkodlotteriet för att hejda smittspridningen och stötta barn och unga som lever med konsekvenserna av ebola.

Projektet har bidragit till många positiva förändringar. Här är några av dem:

  • Föräldrar, lärare och traditionella ledare har ökat sina kunskaper om barns rättigheter och hur de ska respekteras.
  • Antalet övergrepp mot barn har minskat som en följd av att mekanismerna för att anmäla brott mot barn har stärkts.
  • Barn som utsatts för övergrepp får hjälp att anmäla till polis och sedan stöd under hela rättsprocessen.
  • Ungdomsreportrar fungerar som vakthundar ute i samhällena. Att fler anmäler övergrepp har bidragit till att avskräcka fler från brott.
  • Antalet tonårsgraviditeter har minskat tack vare att övergreppen minskat och att flickor involverats i projektet och fått hjälp och stöd för att börja skolan igen.
  • Föräldralösa barn har fått fosterfamiljer och hjälp att börja i skolan igen.

Unga reportrar hjälpte till att stoppa epidemin

Plan Internationals ungdomsreportrar har varit en viktig del i arbetet med att hindra smittspridningen och motverka den stigmatisering som många överlevare tidigare möttes av. Rädslan för att själva smittas gjorde att många undvek personer som blivit friska. Men tack vare ungdomsreportrarnas rapportering i radio, sociala medier och via sms har kunskapen ökat om hur Ebola verkligen smittar och stigmatiseringen av överlevare minskat.

Fast epidemin är över är ungdomarnas uppdrag långt ifrån klart. De kommer att fortsätta övervaka situationen för barn och unga i deras lokalsamhällen och rapportera både till myndigheter och till omvärlden. Genom sitt arbete visar de vägen tillbaka för Sierra Leone.