Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Var med och investera i en framtid där flickor får samma möjligheter som pojkar. Över hela världen kämpar flickor mot diskriminering och övergrepp. Flickors röster, rättigheter och behov måste tas på allvar – oavsett var de befinner sig. Tillsammans med Plan International kan du vara med och skapa förändring för tusentals barn och unga. Vi erbjuder olika typer av samarbeten beroende på hur mycket ni vill bidra med.

Missa inte – en minut om vårt arbete

Se filmen nedan:

Så här blir du del av förändringen

Plan International inser vikten av att arbeta i partnerskap över sektorer för att nå resultat och adressera globala och komplexa utmaningar. Vi önskar därför öka vår samverkan med såväl företag som enskilda personer med inflytande och resurser som delar vår vision och förstår att det både finns ekonomiska och sociala vinster i att överbrygga könsskillnaderna i världen, något som kommer att gagna hela samhället. Av just den anledningen vänder vi oss till dig!

Girl empowerment fund

Från 100 000 kronor

Om du donerar till Plan Internationals Girl Empowerment Fund allokeras medlen till de 12 projekt som ingår i fonden, där alla projekt har som mål att stärka flickors lika villkor världen över. Du får även en personlig kontaktperson på Plan International Sverige och får löpande rapporter med resultat från de projekt som hör till fonden. Om av intresse delges du Plan Internationals kommunikativa paket bestående av banners för hemsida, e-post och sociala medier samt ett diplom som visar på ert engagemang. Nedan kan du läsa om ett par projekt som ingår i fonden.

A Working Future – Uganda
Ungdomsarbetslöshet och den utsatthet den för med sig är en av världens största utmaningar. Målet med A Working Future är att ge ungdomarna bättre ekonomiska förutsättningar och relevanta yrkeskunskaper, som matchar de lokala företagens efterfrågan, så att de antingen kan få jobb eller starta egna företag. Över 12 000 ungdomar mellan 15 och 25 år har deltagit i projektet. 99 procent av ungdomarna har i dag egen försörjning och ungdomarnas månadsinkomster liksom sparande har ökat med över 600 procent. Inspireras av en film från projektet.

Flickor på flykt – Myanmar
Sedan augusti 2017 har 700 000 människor från minoritetsgruppen rohingyer flytt över gränsen från Myanmar till Bangladesh. Mer än hälften av dem är barn. De bor nu i ett av världens största flyktingläger i Cox´s Bazar. Det råder brist på toaletter, tvättmöjligheter och mat. Många av flickorna har bevittnat ett fruktansvärt våld och är i akut behov av stöd, men får inte tillgång till de insatser och den service som finns. Ert stöd ger flickorna rent vatten, latriner, hygienutbildning, psykosocialt stöd och återförena barn med sina föräldrar. Ett bidrag på 250 000 kronor ger skydd under ett år åt 250 särskilt utsatta barn.

Utbilda varje flicka – Guatemala
Bara 40 procent av alla flickor i Guatemala går vidare till högstadiet, på landsbygden är det ännu färre. Skolstipendier i samarbete med ett 30-tal högstadie- och gymnasieskolor möjliggör fortsatt utbildning för tusentals flickor. Ett bidrag om 250 000 kronor skulle räcka för att ge 300 flickor möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning.

Girl empowerment circle

Från 1 MSEK

Har du, ditt företag eller ditt nätverk ett område som du brinner särskilt för? Om du eller ditt nätverk donerar 1 MSEK eller mer kan Plan International skräddarsy ett projekt tillsammans med er.

Som partner i Plan Internationals Girl Empowerment Circle blir du del av ett nätverk med likasinnade och engagerade personer som alla brinner för att ge barn och unga i hela världen en bra start i live. Du får förmånen att få en unik insyn inte bara i Plan Internationals arbete utan framför allt i det projekt du bidrar till att förverkliga. Vi organiserar även en besöksresa till projektet där du på plats kan följa arbetet.

Storleken på cirkeln beror på hur mycket varje individ donerar. Exempelvis, 10 individer som brinner för Tech och AI, kan individuellt donera 100,000 SEK, totalt 1 MSEK, och därmed utveckla projekt så som;

Smart Up Factory – Uganda och Ethiopia
Fler flickor och unga kvinnor måste förstå och inse sin kapacitet inom det digitala området för att inte den teknologiska utvecklingen ska vara ett hinder i jämställdhetsarbetet. Inom Plan International anser vi att vi tillsammans behöver få flickor och unga kvinnor att intressera sig för och erbjudas ta del av inflytandet och makten över den digitala världen. Plan Internationals projekt Smart Up Factory i Uganda och Etiopien har stärkt över 5000 ungdomar inom digital utveckling, kodning och ledarskap, vilket har givit dem kunskap och självförtroende att starta egna företag.

Som partner i en Girl empowerment circle får du:

  • Möjlighet att delta i en resa till det projekt du stödjer
  • Möjlighet att delta i en HEAT-övning (Hostile Environment Awareness Training) en försvarsövning utvecklad för dem som arbetar i fientliga/farliga oråden under två dagar, anpassad till dig
  • Delta i events (frukostmöten/seminarier) för den cirkel du tillhör
  • En personlig kontaktperson på Plan International Sverige och löpande rapporter med resultat från projektet.
  • Om av intresse delges ni Plan Internationals kommunikativa paket bestående av banners för hemsida, e-post och sociala medier samt ett diplom som visar på ert engagemang.

vill du veta mer?

Anna Arnborg

Philanthropy & Corporate Partnerships Manager
+46 (0)766 955 428
anna.arnborg@plansverige.org

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

 Grunden i en demokrati är alla människors lika värde, därför är det så viktigt att vi ser till att flickor får samma möjligheter som pojkar. Jag tror mycket på styrkan i samarbete och ser fram emot att arbeta tillsammans. Hos oss kommer din insats att göra verklig och varaktig skillnad – tillsammans kan vi nå längre. Varmt tack.

Mariann Eriksson, Generalsekreterare Plan International Sverige.

Här kan ditt stöd göra nytta

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Nicaragua

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Insamlingsländer med fadderverksamhet
Programländer
Programländer med fadderverksamhet
Gå till specifikt land