Vi står på barnens sida

Vi befinner oss i en kris. Pandemin, klimatkrisen och konflikter har lett till ökad hunger och fattigdom och backat jämställdheten flera decennier. Risken att flickor utsätts för våld, övergrepp, barnäktenskap och tas ur skolan ökar i kriser och till följd av pandemin.

Samtidigt har regeringen i år gjort den största nedskärningen någonsin i Sveriges internationella bistånd och flera partier går till val på att sänka biståndet ytterligare. Detta är globala utmaningar som kräver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det går att vända utvecklingen men då behövs Sveriges bistånd mer än någonsin. Våra politiker behöver höra att vi är många som inte accepterar detta!

Skriv under vårt upprop! #RäddaBiståndet

Skriv under uppropet här!

 

Vi står inför enorma utmaningar som bara kan tacklas tillsammans. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår BNI i bistånd. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld. Det finns partier i Sveriges riksdag som vill ta tillbaka vårt löfte till världen. Minskningar av biståndet drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser med katastrofala följder som att:

  • 2 miljoner barn inte kan gå till skolan.
  • 760 000 människor som hungrar inte får mat.
  • 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Sverige ska inte vara ett land som vänder ryggen. Sveriges bistånd behövs mer än någonsin!

Skriv under uppropet för att rädda världen – #RäddaBiståndet !

Läs mer