Om Plan International

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och grundades redan 1937. Det svenska insamlingskontoret etablerades 1997.

Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickor lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

  • Plan International arbetar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer.
  • Vi har 10 000 anställda varav 100 i Sverige samt 70 000 volontärer globalt.
  • Omsättningen ligger på 8 miljarder årligen varav en halv miljard kommer från svensk insamling.

Plan International skiljer sig från många andra organisationer eftersom vi finns på plats under lång tid och jobbar tillsammans med lokala organisationer och civilbefolkning. Det leder till starkare relationer och möjligheter att bygga ett djupare förtroende än organisationer som inte är på plats över tid.