"Jag vill ha mitt liv tillbaka"

Nästa

Barnfadder
Filippinerna

  • Plan har arbetat här sedan 1961.
  • I landet finns 40 007 fadderbarn, varav 1 622 har en fadder i Sverige.