Kunskap är makt. Med rätt kunskap kan vi skapa förändring. Därför är det viktigt att lyfta flickors rättigheter, deras utsatthet och att låta dem komma till tals. Tillsammans kan vi kämpa mot de orättvisor flickor möter varje dag och arbeta för att ge dem en bättre framtid!