Alla flickor har rätt till en bra och säker utbildning. Att flickor får gå i skolan ger dem större möjligheter att själva bestämma över sina liv – det gynnar hela samhället.

En flicka som får gå i skolan kommer att gifta sig senare och föda färre och friskare barn. En flicka med utbildning har större möjlighet att få ett bra jobb. För varje extra år i skolan ökar hennes framtida inkomst, vilket ökar möjligheten för att även hennes egna barn ska kunna slutföra sin skolgång. Forskning visar att för varje extra år en flicka går i skolan efter de nio första åren, ökar hennes framtida inkomst med minst tio procent. På så sätt blir utbildade flickor också en kraft för samhällsutveckling.

hinder i vägen för flickors skolgång

Men idag kan 100 miljoner flickor inte läsa. 600 miljoner unga över hela världen är arbetslösa och studerar inte, merparten av dem är kvinnor och risken är stor att de tvingas ta ett osäkert låglönejobb. Allt fler flickor går klart grundskolan, men i slutet av 2015 var det färre flickor än pojkar i gymnasiet i mer än hälften av alla länder i världen. Fattigdom, könsstereotyper, sociala normer, skadliga sedvänjor, barnäktenskap, sexuellt våld och oönskade graviditeter är hinder som spelar roll för flickors möjlighet att få gå i skolan. Mens är också ett hinder eftersom många saknar mensskydd och ordentliga toaletter på skolan. Diskriminerande normer gör också att flickor måste stanna hemma under mensen och det är inte ovanligt att flickor som fått mens missar några skoldagar i månaden. Naturkatastrofer eller andra kriser påverkar alla barns skolgång, men om familjens ekonomi försämras eller barnens hjälp behövs hemma, är det oftast flickor som tvingas sluta skolan.

så här arbetar vi

Vi vill att alla flickor ska ha tillgång till en bra utbildning och jämlika ekonomiska möjligheter. Det har världens länder dessutom enats om i de globala hållbarhetsmålen. Att stärka flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är grundläggande för att de ska kunna slutföra sin skolgång. Vi arbetar på global, nationell och lokal nivå för att få alla, från politiker till föräldrar, att förstå vikten av att förändra normer och skadliga sedvänjor för att garantera att flickor får möjlighet att gå i skolan. Vi arbetar också för att förändra lagstiftningar så att skolgången ska vara gratis och tillgänlig för alla. Alla barn ska kunna slutföra sin utbildning i en trygg skolmiljö fri från diskriminering, våld och sexuella trakasserier. Detta gäller även om det inträffar en naturkatastrof, om barn bor i flyktingläger eller om en annan katastrof inträffar. I de fallen sätter vi upp temporära skolor med skolmaterial på plats.