Alla flickor har rätt till en bra och säker utbildning. Att flickor får gå i skolan ger dem större möjligheter att själva bestämma över sina liv – det gynnar hela samhället.

En flicka som får gå i skolan kommer sannolikt att gifta sig senare och föda färre och friskare barn. En flicka med utbildning har större möjlighet att få ett bra jobb. För varje extra år i skolan ökar hennes framtida inkomst, vilket ökar möjligheten för att även hennes egna barn ska kunna slutföra sin skolgång. Forskning visar att för varje extra år en flicka går i skolan efter de nio första åren, ökar hennes framtida inkomst med minst tio procent. På så sätt blir utbildade flickor också en kraft för samhällsutveckling.

därför får flickor mindre utbildning

I dag kan 100 miljoner flickor inte läsa. Över 600 miljoner unga mellan 15 och 24 år saknar utbildning, yrkesfärdigheter eller arbete. Merparten av dem är tonårstjejer och unga kvinnor. Allt fler barn börjar skolan men flickor är fortfarande överrepresenterade bland de barn som aldrig kommer att få en utbildning och lära sig läsa, skriva och räkna. Allt fler flickor går klart grundskolan, men det är fortfarande fler flickor än pojkar som tvingas hoppa av – för att de blir gravida, för att skolan anses otrygg eller för att de får mens och anses redo att gifta sig och bilda familj.

Fattigdom, könsstereotyper, sociala normer, barnäktenskap, sexuellt våld och oönskade graviditeter är hinder som spelar roll för flickors möjlighet att få gå i skolan. Mens blir också ett hinder eftersom många saknar mensskydd och ordentliga toaletter på skolan. Diskriminerande normer gör också att flickor måste stanna hemma under mensen och det är inte ovanligt att flickor som fått mens missar några skoldagar i månaden.  Naturkatastrofer eller andra kriser påverkar alla barns skolgång, men om familjens ekonomi försämras eller barnens hjälp behövs hemma, är det oftast flickor som tvingas sluta skolan.