Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor mens. Men det som borde vara helt naturligt är på många håll i världen något som stoppar flickor och kvinnor från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Plan International arbetar för att mens inte ska vara ett hinder för flickor.

Mens är en nyckelfråga för flickors rättigheter och global utveckling. Det är inte enbart en fråga om hygien utan också om tabun, stigma och stereotypa könsnormer. Mens kan innebära:

  • Begränsad tillgång till utbildning
  • Ökad utsatthet för trakasserier
  • Att en flickas liv förändras över en natt, hon ses som kvinna som är redo att giftas bort och bilda familj.

FLICKOR MISSAR SKOLAN

Varje dag tvingas miljontals flickor stanna hemma från skolan när de har mens. Det kan vara för att det saknas säkra toaletter på skolan, för att de inte har bra mensskydd och för att de blir trakasserade om de blöder igenom kläderna. Var tredje skola i världen saknar säkra och bra toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter. Att vara hemma flera dagar i månaden påverkar skolresultaten negativt.

första mensen – dags att gifta sig

På många platser ses flickors första mens som ett tecken på att hon blivit kvinna och därmed redo att sluta skolan, gifta sig och bli mamma – även om hon bara är 10-11 år.

mens ses som farligt och skamligt

I hela världen möts flickor av föreställningar om mens som något fult, farligt, smutsigt och skamfullt. Mens blir tabu att prata om och de behov flickor har när de har mens, som att kunna sköta sin hygien, ignoreras. Många flickor vet inte vad det är som händer när när de får sin första mens. Inom vissa kulturer, exempelvis i Nepal, får menstruerande flickor och kvinnor inte vistas i hemmet eller röra vid mat på grund av föreställningen att den då ska ruttna.

Så arbetar Plan International med mens

Vi arbetar på flera sätt för att mens inte ska vara ett hinder för flickor. Bland annat för fler skoltoaletter som går att låsa ordentligt och för att flickor ska ha säkra möjligheter att gå på toaletten även vid naturkatastrofer eller om de är på flykt. Vi arbetar också för ökad tillgång till mensskydd och för att alla barn ska ha kunskap om hur kroppen fungerar och tillgång till god sexualundervisning.

Att ignorera flickors behov kring mensen bryter mot både FN:s barnkonvention och kvinnokonvention, och står i motsats till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

På bilden visar två skolflickor i Tororo, östra Uganda, återanvändningsbara bindor.
Foto: Bill Tanaka för Plan International.