Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Anyone can code

Let’s unlock the digital power of girls

Anyone can code

Let’s unlock the digital power of girls

Plan International techsatsar på ungdomar i Sverige

I framtiden kommer 90 procent av alla yrken att kräva teknisk kunskap. Idag är flickor fem gånger mindre benägna än pojkar att överväga en karriär relaterad till teknik. Det behöver vi tillsammans ändra på!

Vi vill utbilda ungdomar från några av Sveriges mest utsatta områden i programmering, kodning och AI – framtidens språk. Därför lanserar vi Anyone Can Code. Ett projekt som syftar till att utbilda barn och unga mellan 12 till 18 år. Vi startar i Stockholmsområdet under 2021 och viktigast av allt – vi vänder oss framför allt till flickor!

Teknik är ett kraftfullt verktyg som ger flickor möjlighet att skapa den förändring de själva vill se – både i sina egna liv och i samhället i stort. I en alltmer digitaliserad värld behöver flickor världen över få rätt förutsättningar att delta i utvecklingen och användningen av ny teknik.

Vår vision är att sprida utbildningen inom Sverige och vidare till våra programländer globalt. Vi vill att fler unga ska ha tillgång till ny teknik. Förutom att det ökar flickors självförtroende lägger det också en grund för en framtida ekonomisk självständighet genom bättre anställningsmöjligheter.

Bethlehem & BinetteVåra techstjärnor

Vi samarbetar med de sociala entreprenörerna Betelhem Dessie och Binette Seck.

Betelhem Dessie startade sitt första IT-företag som 9-åring i Etiopien och har av CNN kallats ”tech genius” och Afrikas AI-drottning. Nu som 23åring ligger Betelhem bakom Anyone Can Code i Etiopien, där de utbildat 22,000 ungdomar i programmering och kodning.

Binette Seck växte upp i Tensta och har nu blivit utsedd till en av Sveriges 33 främsta kvinnliga ledare inom tech. Hon är även samhälls- (CSR) och utbildningsansvarig på storsatsningen SPACE Digital Culture Center, i hjärtat av Stockholm. Binette jobbade tidigare inom IVA – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien med bla regeringsuppdraget Tekniksprånget och Jobbsprånget.

Stort underskott av kvinnor inom tech

Av alla som går IT-relaterade utbildningar i Sverige utgör kvinnor 26% av de studerande. År 2022 kommer Sverige ha ett underskott på 70 000 personer med relevant IT- eller digital kompetens. Av alla apputvecklare globalt är 6% kvinnor.

Varför är det så här?

En nyligen gjord studie av Plan International och Telenor påvisar att den största utmaningen unga flickor i Skandinavien stöter på vid val av fortsatta studier eller val av karriär inom tech är stereotypiska bilder av vad flickor eller pojkar förväntas bli, där tech, historiskt sett, är ett stereotypiskt ”pojkämne”. Den näst största utmaningen är dåligt självförtroende.

I medel- och låginkomstländer är utmaningarna även kopplade till kostnaden av internet och digitala enheter, så som datorer och smart phones. Därutöver, rådande sociala könsnormer och stereotyper i dessa länder förhindrar även dessa flickor att ens få tillgång till teknologi. I många länder råder starka åsikter om vilka roller och förmågor flickor och pojkar har baserat på deras kön.

Detta vill vi ändra på, med er hjälp!

Jag svarar gärna på frågor!

Anna Willix

Anna Willix

Business Development Manager
+46 (0)76 696 47 18

anna.Willix@plansverige.org