Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Tillbaka

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag tagit del av Plan Internationals integritetspolicy

Årets Julgåva

Till följd av pandemin riskerar 100 miljoner barn att gå miste om sin utbildning. Hela 130 miljoner flickor världen över går inte i skolan. När pandemin är över beräknas ytterligare 20 miljoner flickor stå utan utbildning.

Investera i flickors utbildning

Flickor är överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsaker kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. 

För 5 000 kr Går 6 flickor ett år i skolan.

För 25 000 kr går 30 flickor, en hel skolklass, ett år i skolan.

För 250 000 kr Går 300 flickor, en hel skola, ett år i skolan.

 

Med årets viktigaste julklapp bidrar ni till agenda 2030

Mål 4 i FNs Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla och berör bland annat att utrota diskriminering i utbildning och att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. Genom att skänka en julgåva i år så bidrar ert företag till att uppnå Agenda 2030.

bild på kampanj-kit

Kampanj-kit

Visa era medarbetare, kunder och partners att ni gör gott! När ni bidrar får ni material att använda som visar att ni stödjer flickors rätt till utbildning.

Materialet finns att ladda ner direkt efter beställning och innehåller:

 • Gåvobevis som ni kan skriva ut
 • Mailsignatur som visar att ni investerat i flickors utbildning
 • Bilder till sociala medier så att ni kan dela ert engagemang vidare
 • Digital mötesbakgrund som gör det enkelt att berätta om ert stöd i era digitala möten

Ni får både en svensk och en engelsk version av allt material.

Vår globala påverkan

6.108.737

flickor har fått bättre tillgång till utbildning

 Plan international arbetar och driver programverksamhet i

76 länder

1,1 miljarder kronor

investerat i utbildning

Vår globala påverkan

6.108.737

flickor har fått bättre tillgång till utbildning

76 länder

arbetar och driver Plan international programverksamhet i

1,1 miljarder kronor

investerat i utbildning

Vanliga frågor

Gäller den tillfälliga skattefriheten för gåvor upp till 2000 kr/anställd?

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar.

En anställds julgåva får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan på 2000 kr med julgåvan och ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Läs mer på skatteverkets hemsida: Julklappar och andra gåvor till anställda | Skatteverket

Är det moms på gåvor?

Nej

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Gäller den tillfälliga skattefriheten för gåvor upp till 2000 kr/anställd?

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar.

En anställds julgåva får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan på 2000 kr med julgåvan och ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Läs mer på skatteverkets hemsida: Julklappar och andra gåvor till anställda | Skatteverket

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Är det moms på gåvor?

Nej

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och driver projekt i 52 länder.

Nedan är exempel på några av våra fokusområden:

 • Barns rätt till utbildning
 • Barn i kriser och katastrofer
 • Barns tidiga utveckling och hälsa
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Barns rätt till trygghet och skydd

Er julgåva används för projekt inom vårt fokuområde utbildning och används där den gör mest nytta för de barn vi arbetar med.

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur pengarna används här: Hit går pengarna

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

kontakta oss gärna!

Har ni frågor eller vill diskutera andra typer av partnerskap?
Kontakta oss på 08-58 77 55 00 eller foretag@plansverige.org