Bli Planfadder

Öppettider Givarservice
Måndag–torsdag kl. 9–20, fredagar kl. 9–16.
Lunchstängt alla dagar kl. 12–13

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

CSR

Att företag tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar, det vill säga Corporate Social Responsibility (CSR) är inget nytt. Dagens investerare, konsumenter och medarbetare förväntar sig att företag tar ansvar, samt har kunskap och beredskap i de fall verksamheten visar sig ha negativ påverkan på människor och miljö.

Barn och ungdomar påverkas av företag, både positivt och negativt. Plan anser att även företag har ett visst ansvar att se till att barnkonventionen efterlevs och att barns rättigheter blir tillgodosedda. Tillsammans driver företag, och organisationer, stora som små, som Plan utvecklingen framåt mot en mer hållbar värld.

Ett exempel på en viktig fråga som engagerar många företag är problemet med barn som tvingas in i barnarbete. Plan har varit med och arbetat fram Global Compacts Barnrättsprinciper, vilka är en serie riktlinjer som ska hjälpa företag i arbetet för barns rättigheter. Exempel på vad företag ska göra är att inkludera barn och ungdomar som en intressent och analysera hur företagets verksamhet påverkar dem, direkt och indirekt, genom hela sin värdekedja. Det andra är att upprätta en handlingsplan för hur företagets agerande säkerställer att barns rättigheter skyddas och respekteras.

För att arbeta med barns rättigheter i sitt hållbarhetsarbete krävs kunskap. Plans närvaro i 70 länder och långa kunskap om barns situation ligger till grund i alla våra näringslivssamarbeten. Att samarbeta med Plan innebär att vi tillsammans utarbetar samarbetsplaner och mål . Vi ser gärna innovativa och dynamiska partnerskap där resultat är viktigt.