Som Fadderföretag gör ni en konkret insats för att ge barn en bättre framtid. Fadderskapet gör det enkelt och smidigt att visa engagemang, samtidigt som stödet når många barn. Ni kan välja mellan att stödja flickors rättigheter, barns skydd i katastrofer eller Plan Internationals verksamhet där behoven är som störst.

Genom att stödja Plan Internationals arbete för flickors rättigheter bidrar ni till att tusentals barn får möjlighet att gå i skolan och växa upp i en trygg miljö samtidigt som de skyddas från könsstympning och barnäktenskap.

Att stödja vårt arbete för att skydda barn i katastrofer bidrar till att skapa trygghet och stabilitet mitt i krisen. I katastrofer drabbas barnen värst och många tvingas fly från sina hem. Plan International ser till så att barn kan fortsätta gå i skolan, leka och känna sig trygga, även när förutsättningarna är som sämst.

Plan International arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På det viset skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl individer, som hela samhällen.

 

Vill ni bli Fadderföretag eller har ni frågor?

Kontakta Givarservice på fadder@plansverige.org eller ring: 08-58 77 55 00

Bidrag: från 500 kr/månad

 

Som Fadderföretag får ni:

  • Årliga uppdateringar som visar resultatet av ert bidrag
  • Plan Internationals digitala nyhetsbrev för Fadderföretag
  • Digitalt kommunikationsmaterial för era egna kanaler

 

Tillbaka till startsidan för företag.