Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Genom att låta företaget vara med och finansiera ett av Plan Internationals projekt känner Robert och Karolina Dåderman att de är med och gör skillnad.
– Det har känts jättebra att se att det vi bidrar till faktiskt ger resultat, säger Karolina Dåderman.

Sedan våren 2016 har Dådermans Kök & Badrum AB, som har 75 anställda, bidragit med närmare 1,5 miljoner till ett av Plan Internationals projekt för att stärka flickors och unga kvinnors rättigheter och lika villkor i Egypten. För några år sedan började de fördjupa sig i ämnet om kvinnlig könsstympning och bestämde sig för att det var något de ville vara med och motverka.

– Just det här projektet har vi stöttat i två år nu, men vi har varit faddrar hos Plan International sedan länge. Vi har förstått att flickor har det sämst i världen och att de i många länder blir förtrycka, könsstympade och måste gifta sig tidigt. Därför vill vi stötta just utsatta flickor, säger Robert Dåderman.

Finansieringen till projektet i Egypten pågår till sommaren 2018 och har bidragit till två olika delar. Den första delen handlar om att öka kunskapen om skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap. Syftet var att färre skulle utsättas för dessa sedvänjor och att stärka flickor och kvinnor i fyra byar i centrala Egypten. Efter att halva projekttiden hade gått sade hälften av de kvinnor som deltagit att de var beredda att ta ställning mot skadliga sedvänjor.

– Det känns jättebra att kunna se resultaten från det projekt vi finansierat och jag tänker att om alla gjorde likadant skulle det göra skillnad i världen, säger Karolina.

Projektets andra del handlar om politisk påverkan. För första gången tog Plan International, i samarbete med en rad centrala organisationer i området, fram en rapport om uppfyllandet av FN:s ”Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor” i 14 länder i Arabvärlden. Under 2017 presenterades rapporten för FN både i New York och Genève och den kommer att fortsätta att användas i olika sammanhang framöver.

För att få andra företag att inspireras och själva vilja bidra med pengar till organisationer bestämde sig Robert och Karolina för att sätta klistermärken på företagets bilar med texten: ”Vi skänker 10 procent av vår vinst till Plan International”.

– Det hade varit väldigt trevligt om alla skänkte tio procent av sin vinst. Det gör ingen jätteskillnad för företaget – du har fortfarande 90 procent kvar. Men de där tio procenten kan göra stor skillnad i världen, speciellt om du har ett lite större företag, säger Robert.

Efter projektet i Egypten vill de fortsätta arbeta för flickors rättigheter genom andra projekt. Framöver vill de stödja projekt som motverkar barnsexhandel och hoppas kunna bidra till Plan Internationals arbete för att stoppa handel med barn.

– Just barns rättigheter är något vi brinner för, inte minst för att vi har egna barn, säger Robert.