Våra Huvudpartners är företag som verkligen prioriterar hållbarhetsarbete och medarbetarnas engagemang. Tillsammans skapar vi utvecklingsprojekt som ligger nära er verksamhet och era strategiska mål. Styrkan i samarbetet ligger i den unika kombinationen av er kompetens och Plan Internationals långa erfarenhet av att arbeta på plats i några av världens mest utsatta miljöer.

Att vara Huvudpartner till Plan International Sverige passar företag med höga ambitioner som prioriterar långsiktiga investeringar i verksamhetsrelevant utvecklingsarbete.

Tillsammans identifierar vi projekt som ger Plan Internationals utvecklingsarbete större resurser, samtidigt som det stärker våra Huvudpartners verksamhet. Det ger också förutsättningar att engagera medarbetare och kunder i insatser som förbättrar livet för barn och deras familjer världen över.

Plan International arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi långsiktig, positiv förändring för individer såväl som hela samhällen.

Vill ni bli Huvudpartner eller har ni frågor?
Kontakta Veronica Koutny Sochman på veronica.koutny.sochman@plansverige.org eller ring: 08-58 77 55 00.

Bidrag: över 1 000 000 kr

Som Huvudpartner får ni:

  • Möjlighet att påverka och utveckla projekten ni investerar i
  • Samverka kring kommunikationsaktiviteter – pressreleaser, seminarier m.m.
  • Skräddarsydda projektuppdateringar som visar resultatet av ert bidrag
  • Beskrivning av vårt samarbete på Plan Internationals webbplats
  • Personlig kontaktperson på Plan International Sverige
  • Våra digitala nyhetsbrev för företag
  • Digitalt kommunikationsmaterial för era egna kanaler
  • Plan International Sveriges medlemstidning: Barnens Framtid 4 ggr/år
  • Möjlighet att delta i fadderresor