Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Ge flickor en ljusare framtid

Sverige

Kontaktuppgifter

 

låt er företagsgåva
lysa upp världen

I dag får 130 miljoner flickor inte gå i skolan. Plan International kämpar för att alla flickor ska kunna utbilda sig och ta makten över sina liv. När flickor får utbildning ger det positiva effekter för henne, hennes familj och samhället hon lever i. Låt er företagsgåva lysa upp världen!

5 000 kr

Er gåva bidrar till att sex flickor kan gå ett år i skolan.

15 000 kr

Er gåva ger 18 flickor möjlighet att gå i skolan.

25 000 kr

Er gåva möjliggör skolgång för en hel skolklass under ett år.

Kontakta oss så berättar vi hur ni kan ge flickor makten över sina egna liv!
Veronica Koutny Sochman
veronica.sochman@plansverige.org
070-176 14 01

 

NI KAN GÖRA VÄRLDEN LJUSARE

ge flickor utbildning i FÖRETAGSGÅVA

Flickors framtid är allas framtid. Genom att stödja flickors rättigheter bidrar ni till ett bättre liv också för deras familjer och samhällena de lever i.

Plan International arbetar sedan mer än 80 år i några av världens mest utsatta miljöer för att barn ska växa upp i trygghet och möjligheter att själva förbättra sin framtid.

Arbetet ger resultat. Aldrig har så många flickor haft tillgång till utbildning. Aldrig har så många flickor sluppit vara rädda för att giftas bort när de själva är barn. Och aldrig har så många fått psykosocialt stöd och kunnat leka tryggt med andra barn, trots att de och deras familjer lever i flykt från krig, våld och övergrepp.

Men det finns mycket kvar att göra. Fortfarande går mer än 130 miljoner flickor inte i skolan. Med ert stöd kan vi ändra på det. Med ert stöd kan vi bygga fler säkra skolor som klarar naturkatastrofer och erbjuder flickor en trygg miljö som tillgodoser deras behov. Och med ert stöd kan vi påverka regeringar, lokala beslutsfattare och föräldrar i en riktning som skapar lika möjligheter för flickor – över hela världen.

Med er gåva bidrar ni till att:
• Fler flickor kan gå i skolan
• Fler skolor tillgodoser flickors behov och möjligheter
• Fler samhällen ger flickor deras självklara rätt till delaktighet

ERT STÖD GER RESULTAT!
DET HÄR – OCH MYCKET MER – bidrar er gåva till

Skolor som klarar naturkatastrofer ger inte bara skydd, de bidrar till mer stabila samhällen som klarar kriser bättre.
Flickor som går i skolan kan ta makten över sina liv. Något som stärker dem, deras familjer och samhället de lever i
Välutbildade lärare är grunden för en bra skolgång. Vi utbildar lärare och volontärer - något som alla barn har nytta av.