Internationella flickdagen har funnits sedan 2011. Den instiftades av FN men var från början ett initaitiv från Plan International, för att uppmärksamma de orättvisor flickor utsätts för världen över.