Marinel är 17 år och lever i det katastrofdrabbade Filippinerna. Hon har upplevt supertyfonen Haiyan som svepte bort familjens hela hus. Nu brinner hon för att stoppa klimatförändringarna, kämpar för att få vuxna att lyssna och vill bli klimataktivist.

Marinel lever i ett litet samhälle i Filippinerna tillsammans med sina föräldrar. De bor på en halvö som är omgiven av Stilla havet. Hon ska snart börja universitetet för att studera sociologi, eftersom hon älskar att vara en del av ett samhälle där hon får möjlighet att lyssna på andra människors historier och där hon kan vara till hjälp. I framtiden vill Marinel bli en internationell klimataktivist.

Allt började för sex år sedan när hon kom hon i kontakt med Plan International och fick lära sig mer om klimatförändringar.

– Tidigare brydde jag mig inte om miljön för jag kände inte till att den var så utsatt och sårbar för mänsklig påverkan. Nu känner jag mig starkare eftersom jag har mer kunskap och vet varför klimatförändringar finns och hur vi kan minska effekterna, säger hon.

Några år efter att Marinel kommit i kontakt med Plan International, i november 2013, upplevde hon själv klimatförändringarnas effekter när supertyfonen Haiyan drog in över Filippinerna. Haiyan är en av historiens värsta tyfoner. Över 6 200 människor dog och 14 miljoner drabbades, varav 5 miljoner barn. Hela samhällen spolades bort i den sex meter höga stormvågen som följde tyfonen. Tusentals skolor förstördes och många barn tvingades avbryta sin utbildning. Sjukhus, kliniker och infrastruktur skadades och för många var det svårt att få tillgång till vård. Plan International arbetade i den akuta katastrofen och har sedan dess fortsatt bygga upp samhället och sprida kunskap. Vågorna förstörde också Marinels familjs hus. Hennes tillhörigheter förstördes och hon förlorade alla de dikter, berättelser och idéer hon skrivit ner och sparat.

– Jag kände mig väldigt sorgsen och hjälplös. Nu har vi ett nytt hus, men det är inte samma sak, säger hon.

Efter stormen bestämde sig Marinel för att bli än mer aktiv mot klimatförändringarna. Hon deltar i ett av Plan Internationals projekt och är lärare på ett ungdomsläger för att ge yngre barn samma kunskap som hon själv fått. Hon har dessutom organiserat städdagar, återvinning och återplantering av växter.

Mirinel är 17 år och lever i Filippinerna. Hon håller en bok i famnen och står framför en översvämmad gata.

– Det känns så bra att vara aktiv. Jag är ung och jag vill verkligen göra något för miljön, säger hon.

Ibland är det kämpigt när vuxna inte tar henne på allvar.

– De kan vara själviska och vissa tänker bara kortsiktigt. En del vuxna fiskar med dynamit till exempel. Det kan förstöra korallreven, havets ekosystem och fiskpopulationen för framtida generationer. Men de säger bara att vi är barn och att vuxna vet bäst, säger Marinel.

Reaktionerna har dock inte bara varit negativa, hon har också fått positiva reaktioner från vuxna, som hennes föräldrar. De har lyssnat och valt att själva förändra sin livsstil när Marinel började engagera sig för klimatet.

– De sorterar sina sopor nu, till exempel. Det blir som en kedjereaktion. Många som lär sig mer blir själva klimatförsvarare och tar egna initiativ, säger Marinel.