Den lilla ön Sri Lanka kallas ofta pärlan i Indiska oceanen. Klimatet är tropiskt och varmt och efter att det 25 år långa inbördeskriget tog slut 2009 har turismen fått ett stort uppsving. Även om landets ekonomi förbättras är fattigdomen stor, särskilt på landsbygden.

Den sittande och demokratiskt valda regeringen kom till makten med löften om högre sysselsättning, öppenhet och anti-korruption, men arbetet med att infria löftena går långsamt. Ojämlikheten är stor i landet och ojämställdhet är ett annat stort problem. Kvinnor har låg status och upplever att de blir diskriminerade både i utbildningssystemet och i arbetslivet.

Bland den fattigaste delen av befolkningen är en tredjedel av alla barn under fem år undernärda. Tillgången till rent vatten och kunskap om hygien är centrala områden i kampen för en bra barndom. Under det gångna året stöttade Plan International 58 samhällen, 14 vårdcentraler och 71 skolor med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildning i god hygien.

Avskogning är det största miljöproblemet på Sri Lanka och under regnperioden ökar risken för översvämningar och jordskred. Den sydöstliga monsunen i maj förra året orsakade stora problem med översvämningar och flera jordskred som kostade flera hundra människor livet och ödelade 336 skolor. Plan International arbetade med livräddande nödhjälp i samband med katastrofen. Vi stöttade också elever på 72 skolor med skolmaterial och gav lärarna utbildning i psykosocialt stöd så att de drabbade barnen snabbt kunde komma tillbaka till skolbänken.