Bli Planfadder

Öppettider givarservice:

Måndag–fredag 10.00–16.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Stoppa svälten i östra afrika

Mer än 20 miljoner människor i Sydsudan, Etiopien, Kenya och Somalia hotas av svält. Plan International finns på plats för att rädda liv. Ditt stöd behövs!

Stöd nu 

Så här drabbas barn av svält:

  • För små barn kan undernäring snabbt leda till döden.
  • De livshotande skadorna drabbar inre organ, framförallt hjärnan.
  • Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år finns skadorna kvar i hjärnan under resten av livet.

Ditt stöd behövs!

Plan International finns på plats för att skydda barnen. Ditt bidrag går till akuta livräddande insatser som mat och rent vatten.

SMSa STOPPA SVÄLTEN till 72 910 så bidrar du med 100 kronor. Du kan också swisha valfritt belopp till 900 73 11.

100 kronor räcker till.
300 kronor
600 kr
Eli i Sydsudan är ett av många barn som drabbats av svältkatastrofen.

OM SVÄLTKATASTROFEN

Mer än 20 miljoner människor i Sydsudan, Kenya, Etiopien och Somalia hotas av svält. Länderna har under flera år drabbats hårt av torka. Fyra år av konflikt i Sydsudan har orsakat stora flyktingströmmar inom landet och i grannländerna. Värst drabbat av hungerskrisen är Sydsudan där nu sex miljoner människor saknar mat för dagen. Över hälften av dem är barn, som är extra känsliga för undernäring.

Undernäring är ett av de största problemen för barn globalt och står för hälften av alla dödsfall av barn under fem år. Barn som inte får tillräckligt med näring riskerar att växa sämre och är kortare och underviktiga för sin ålder.

Eli på bilden är fyra år och på flykt i Sydsudan tillsammans med sin familj. Hon är ett av många miljoner barn som saknar mat för dagen i östra Afrika.

Så här ser vi till att pengarna når fram

Vårt fokus är alltid barn och deras familjer och vi prioriterar att så snabbt som möjligt ge stöd till de mest utsatta. Plan International har arbetat länge i de krisdrabbade länderna och har erfaren lokal personal på plats som följer upp insatserna under och efter katastrofen. Vi har en programavdelning som följer upp våra projekt kontinuerligt för att säkerställa finansiell kvalitet och att vi uppnår våra resultat.

Vi arbetar i länder där många grundläggande strukturer saknas och där är det extra viktigt att koordinera våra insatser med FN, regeringar och andra viktiga aktörer. Vi arbetar långsiktigt och ser alltid till att de drabbade också får stöd att bygga upp sina liv igen efter en katastrof.

Plan Internationals styrka är vår organisationsmodell där vi byggt in internkontroll på alla nivåer: huvudkontor, regionkontor och landkontor. Vi har som en av få organisationer en egen avdelning för internrevision som utför en systematisk kontroll och granskning av alla våra länder. Som ett komplement till detta anlitar Plan International Sverige även externa revisorer för att granska vår egen verksamhet.

Plan International har en egen anti-korruptionspolicy och vi följer också Sidas tillvägagångssätt. Detta gör att vi alltid agerar kraftfullt vid misstanke om korruption. Vi utreder alla misstänkta fall för att säkerställa att alla medel går dit de ska.