Bli Planfadder

Öppettider givarservice:

Måndag–fredag 10.00–16.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Musikhjälpen följer med Plan International till Guatemala

Bloggaren Hanna ”HanaPee” Persson är årets resande reporter för Musikhjälpen 2018. Hon reser till Guatemala för att besöka Plan Internationals program för barn med funktionsnedsättning. Landet präglas av fattigdom, diskriminering, våld och naturkatastrofer, vilket gör livet för människor med funktionsnedsättning svårt. Särskilt utsatta är barnen, och flickor drabbas allra hårdast.

– Jag har själv en bror som har en cp-skada och det är oundvikligt att jag inte kommer tänka på hur det hade varit för honom om han hade fötts i Guatemala, säger Hanna Persson.

Under Musikhjälpenveckan sänds flera reportage från Guatemala.

Se alla avsnitt här

Årets tema: Alla har rätt funka olika

Det finns ungefär en miljard människor i världen som har en funktionsnedsättning, de flesta bor i ett låg- eller medelinkomstland. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, utanförskap och osynliggörs på grund av hinder och stigman. I en kris eller katastrof riskerar personer med funktionsnedsättning att hamna i skymundan och få hjälp sist. I vissa fall kan i värsta fall deras behov av mat och omsorg helt prioriteras bort.

Flickor med funktionsnedsättning är många gånger dubbelt utsatta. I en rapport, som Plan International tagit fram, berättar flickor från Afrika, Sydamerika och Asien om hur de diskrimineras, inte får gå i skolan och hur de utsätts för sexuella övergrepp. De uppfattas ofta av omgivningen som asexuella och därför anses de inte behöva information om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa flickor riskerar också i hög grad att utsättas för övergrepp, ofrivilliga graviditeter och könssjukdomar. Det förekommer även att familjemedlemmar eller andra vårdnadshavare tvingar dem att genomgå sterilisering eller aborter.

Flickor med funktionsnedsättning är många gånger dubbelt utsatta, visar en rapport som Plan International tagit fram. På bild: Ruth, 10 år, från Guatemala.

Följ resan i våra sociala medier och se reportagen på SVT Play

Nyfiken på hur reportageresan ser ut bakom kulisserna? Följ våra sociala medier. De färdiga reportagen sänds i samband med Musikhjälpens sändningar i SVT Play.

Musikhjälpen 2018

Guatemala

I Guatemala är fattigdom, våld, utbredd kriminalitet och naturkatastrofer en del av vardagen, vilket gör livet för barn med funktionsnedsättningar extra svårt. På grund av stigma och djupt rotade fördomar tvingas därför barn med funktionshinder ofta leva isolerade från resten av samhället. Möjligheten att få diagnos, vård och hjälpmedel är i stort sett obefintlig för dem som inte kan betala. Många skolor har inte möjlighet att ge barn med funktionsnedsättning det stöd de behöver, vilket i praktiken leder till att barnen inte kan gå i skolan.

I distriktet Jalapa är 60 procent av barnen kroniskt undernärda och två tredjedelar av familjerna lever i fattigdom. Här bedriver Plan International sedan fem år ett program för att ge barn med funktionsnedsättningar diagnos, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att gå i skolan. En viktig del handlar också om att minska diskrimineringen i samhället genom utbildning och informationsträffar.

Anish, 13 år från Nepal, har suttit i rullstol sedan han var liten. För ett barn med funktionsnedsättning kan tidig hjälp och stöd göra stor skillnad för framtiden.

Vad gör Plan International?

Plan International har arbetat i Guatemala sedan 1978 och jobbar aktivt för att inkludera barn med funktionsnedsättning i samhället. Vi tillhandahåller rehabilitering och jobbar för att barnen ska integreras på ett bättre sätt. Det sker bland annat genom att vi tillsammans med skolor tar fram strategier för att alla barn ska inkluderas i undervisningen. Utbildning är nyckeln till att komma ur fattigdom och utsatthet. Det handlar om vidareutbildning av lärare och att anpassa läroplaner och den fysiska skolmiljön så att barnens behov tillgodoses. För att uppnå förändring på lång sikt utser Plan International representanter på kommun- och distriktsnivå för att stat och myndigheter ska följa all lagstiftning för inkludering av barn och unga med funktionsnedsättning. Dessutom arbetar vi med riktade insatser för att möta individuella behov. För ett barn med funktionsnedsättning kan tidig hjälp och stöd göra stor skillnad för framtiden.

Du kan göra stor skillnad för barns framtid. Med start idag.

Jag vill bli

Till vem

Område

Varje månad vill jag skänka

Uppgifter

  • För- och efternamn:
  • Gatuadress:
  • Postnr och ort:

Genom att bli fadder bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy