Dubbelt exkluderad, dubbelt diskriminerad

I skuggan av en kris eller konflikt möter flickor med funktionsnedsättningar dubbelt så många utmaningar. Dels för att de är flickor och dels för sin funktionsnedsättning – trots att de har samma behov som andra flyktingar.